Divertimento Musicale 2015 Rimavská Sobota

18.09.2015 15:50

V septembri tohto roku sa dámy zúčastnili celoštátnej prehliadky Divertimento Musicale, kde skončili v Zlatom pásme. Získali tu i cenu Mestského
kultúrneho strediska Rimavská Sobota.