Divertimento Musicale 2015 Rimavská Sobota

V septembri tohto roku sa dámy zúčastnili celoštátnej prehliadky Divertimento Musicale, kde skončili v Zlatom pásme. Získali tu i cenu Mestského
kultúrneho strediska Rimavská Sobota.