Mgr. Alena Stoklasová - moderný spev

Spev je mojim koníčkom od útleho veku, spevu sa však venujem prakticky ako samouk.  Moje prvé verejné vystupovanie bolo asi v troch rokoch v autobuse cestou do a z jaslí :) . V šiestich rokoch ma prijali do ZUŠ v Poprade na spev aj klavír, ale sťahovali sme sa do Kežmarku a v tom čase sa tam sólový spev študovať nedal, tak som študovala iba hru na klavíri. Hudbu som neopustila ani na strednej škole, kde sme sa na SPgŠ v Levoči s hudobnou špecializáciou angažovali na rôznych umeleckých podujatiach. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku som študovala Hudobné umenie a náboženskú výchovu. Tomuto odboru sa od r. 2007 venujem na  Spojenej škole v Poprade ako učiteľka Hudobnej náuky na ZUŠ a katechétka na ZŠ.

Spev je mojím veľkým koníčkom a preto sa teším každej hudobnej ponuke. Popri štúdiu som spievala v univerzitnom zbore i chrámovom zbore v Ľubici, najprv zborovo a príležitostne i sólovo. Od r. 2006 spolupracujem s divadlom Exteatro pri nahrávaní rozprávkových piesní na CD a účinkujem na predstaveniach. V zamestnaní som spoznala mnoho vynikajúcich muzikantov a s jedným z nich nám to hudobne „zaladilo“, tak vzniklo folkové duo Alien.  S radosťou som prijala aj ponuku od „dievčat“ z La Speranzy doplniť spevácku zložku o spev populárnych piesní.

 

Mgr. Silvia Franková DiS.art. - flauta, vokály

Narodila som sa 12.10.1983 a vyrastala som v Sabinove, kde som sa začala venovať flaute na Základnej umeleckej škole. Na strednú školu som chodia na 8 - ročné Gymnázium. Po maturite som pokračovala v štúdiách v Prešove na Prešovskej univerzite, v odbore Hudobné umenie a Biológia. Počas vysokoškolských štúdií som účinkovala v ženskom speváckom zbore Iuventus Pedagogica a jeho práca s ním ma očarila natoľko, že som sa v poslednom ročníku venovala dirigovaniu a vedeniu zboru s výstupným diplomovým koncertom. Po ukončení štúdií som prišla do Popradu učiť flautu a spevácky zbor. Začala som študovať flautu na Konzervatóriu v Košiciach a po maturite som prestúpila na Konzervatórium v Žiline, ktoré som v roku 2014 úspešne absolvovala. V rokoch 2009 – 2012 som navštevovala interpretačné kurzy baroka a barokovú priečnu flautu pod vedením prof. Reinharda Czascha z Viedenského Konzervatória. V súčasnosti som členkou folklórneho súboru Vagonár – hra na flaute, hrám na obradoch MÚ pre mesto PP a som členkou komorného zoskupenia La Speranza.

 

Mgr. Gabriela Leštachová Rošková DiS.art. - flauta, vokály, perkusie, úprava skladieb

Flaute sa venujem od svojich 8 rokov (uč. S. Balogová). Po ukončení 8 ročného matematicko – fyzikálneho gymnázia som pokračovala v rokoch 2006 – 2011 na Prešovskej univerzite v Prešove: učiteľský smer Hudobné umenie a Výtvarné umenie, kde mojím pedagógom flauty bola I.Očkovičová. Počas vysokoškolských štúdií som účinkovala v univerzitnom ženskom zbore Iuventus Paedagogica ( dir. ved. Mgr. T. Švajková), s ktorým som koncertovala  vo viacerých európskych krajinách a nahrávala CD. Okrem zboru ma na vysokej škole tiež napĺňalo účinkovanie v zoskupení Collegium musicum (pod ved. Mgr.art K. Medňanského), vďaka ktorému sa mi podarilo získať Cenu rektora a Pochvalné uznanie za úspešnú koncertnú reprezentáciu školy a výtvarné návrhy a spracovanie um. kostýmov zboru . Po vysokej škole som navštevovala Konzervatórium v Žiline, ktoré som v roku 2014 pod vedením profesora Mgr. art. Jozefa Sršňa úspeśne zabsolvovala. Hrdou členkou La speranza som od jej založenia, od r. 2013. Vždy som viac inklinovala ku komornej hudbe ako ku sólovým vystúpeniam. Spoločnosť veselých dievčat z La Speranzy, ktoré milujú hudbu ma veľmi napĺňa. 

 

 

Mgr. art. Júlia Dobáková - violončelo, vokály

Narodila som sa 12.9.1994. Od šiestich rokov som navštevovala Základnú umeleckú školu v Poprade v odbore violončelo. Súčasne som bola aj členkou Popradského detského zboru, s ktorým som sa zúčastňovala regionálných, celoslovenských ale aj medzinárodných súťaží. Počas štúdia som sa úspešne zúčastňovala rôznych súťaží aj ako sólistka, violončelistka. Moje úspechy: V roku 2005 som získala 2. miesto v súťaži Mladý violončelista Slovenska. V roku 2006 3. miesto, v roku 2011 2. miesto a cenu hudobného skladateľa Milana Nováka. A nakoniec v roku 2012 1. miesto zo súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne.  V roku 2013 som ukončila Strednú pedagogickú školu v Levoči. Na strednej škole som bola členkou speváckeho zboru Iuventus paedagogica, s ktorým som sa zúčastňovala rôznych vystúpení, regionálnych, celoštátnych ale aj medzinárodných súťaží. Teraz pokračujem v štúdiu na Akadémii muzických umení v Banskej Bystrici v odbore IUI-violončelo. Členkou zoskupenia La Speranza som od jeho vzniku.

 

 

 

Mgr. Zuzana Kosturko DiS. art. - klavír, vokály

Hudbe sa venujem od svojich 11 tich rokov, kedy som začala študovať na ZUS v Spisskej Belej hru na klavíri u uč.M. Reiskupovej. Po ukončení ZUS som pokračovala štúdiom hry na klavíri v Košiciach u prof. M. Lengyela. V závere posledných ročníkov som začala vyučovať svoj odbor na ZUS v Spišskej Belej(kde pôsobim dodnes). Neskôr som sa rozhodla pokračovať v štúdiách na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Hudobné umenie a hra na klavíri u Dr.M. Jurča. Medzi moje najväčšie hobby patrí hra z listu,(korepetovanie v ZUS) dirigovanie(mládežnícky chrámový zbor v Krížovej Vsi a hosťovanie chrámového zboru v Spišskej Belej) a taktiež aj hra na organe a spev(v našom, ale ak treba tak aj v inom okrese). Všetky tieto koníčky sa mi darí rozvíjať aj v zoskupení La Speranza. Sú to príjemné chvíle, pretože nám to “ladí” nielen hudobne,  ale tiež osobne.