Ekumenický vianočný koncert v Ľubici

13.12.2015 17:00