EĽRO 2019

Čas nášho vystúpenia  ešte upresníme :-)