EĽRO - Európske Ľudové remeslo - festival

Výnimočný festival s dlhodobou tradíciou v meste Kežmarok

 Naše vystúpenia na hradnom nádvorí: Piatok /6.7.2018/ o 14:00,  Sobota /7.7.2018/ o 17:30, Nedeľa /8.7.2018/ o 14:00