EĽRO - Kežmarok

tento krát v roli dobovej Barokovej hudby ;) účinkujeme Káždý deň od piatku do nedele