EĽRO - Nedeľa

účinkovanie na našom milovanom EĽRO na pódiu pred Hradom