Eľro - sobota

účinkovanie na našom milovanom EĽRO na pódiu pred Hradom