Grand Hotel Praha - White Lullaby

Pripravujeme pre Vás jedinečný koncert v spolupráci s  Tatianou Husárovou plný emocionálneho náboja a vianočnej atmosféry.

Doplňujúce informácie už čoskoro