Jubilant - MsÚ Porpad : hrali sme pre MUDr. Ondrušeka k jeho 90tinám