Jubilant MUDr. G. Ondrušek

na MsÚ sme mali možnosť zahrať významnému popradskému zubárovu Gabrielovi Ondruśekovi k jeho krásnym 90tim narodeninám. 

Záznam z tejto slávnosti si môžete pozrieť v nasledujúcom Linku:

https://www.youtube.com/watch?v=VwM31CpiR1k