Koncert Skanzen Pribylina

v  spolupráci so Suitou Kráľa Mateja a FS  Vagonár