Koncert Podhorany

v  spolupráci so Suitou Kráľa Mateja a FS  Vagonár