Made In Poprad -

Jeidnečné vystúpenie 80 popradských umelcov na námestí v poprade v rámci Popradského Kultúrneho leta 2018!
Počuť a vidieť nás môžete v sobotu 4.8.2018 na Námestí sv. Egídia v Poprade o 11:00