MsÚ v Poprade - Prijatie pri príležitosti životného jubilea PhDr. Boženy Malovcovej