SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE ZDRAVOTNÝCH SESTIER

slávnostné oceňovaniE zdravotných sestier nemocnice Poprad.

Ďakujeme, že sme mohli byť pri tom!