Slávnostné prijatie Biskupa Františka Trstenského - Mestský úrad Poprad

Je nám veľkou cťou, byť súčasťou slávnostného prijatia biskupa Františka Trstenského  na Mestskom úrade v Poprade