Slávnostné prijatie jubilantov Mesta Poprad

30.06.2018 12:00