Sviatočné koncerty s FS Vagonár a Suitou Kráľa Mateja

prvý koncert sa konal v Konkatedrále v Poprade a druhý v Batizovskom kostole.