Účinkovanie so zborom Laudamus v Českej Třebovej

zapár fotiek nájdete tu :

https://www.ceska-trebova.cz/pevecky-sbor-ze-svitu-laudamus-vystoupil-na-varhannim-festivalu-zdenka-pololanika/d-18215