Učiteľský koncert ZUŠ SŠ Letná - Dom Kultúry Poprad